ACC Enerji & Danışmanlık

Varlık Yönetimi

Enerji piyasasında yer alan şirketler açısından Varlık Yönetimi söz konusu olduğunda deneyimli ekiplere gerek duyulur. Enerji yatırımları santrallerin yanında dağıtım şebekeleri üzerinden de yapılabilmektedir. Yatırım öncesinde piyasa analizlerinin daha da önemli hale geldiği görülür.

Enerji piyasalarına yatırım yapmak isteyen şirketlerin birçok çalışmayı kapsamlı bir bakış açısı ile gerçekleştirmesi zorunludur. Bu süreçte projelendirme ya da varlık yönetimi gibi konuların uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekli olabilmektedir.

Enerji yatırımları öncesinde gerekli olan teknik çalışmalar; ihaleye girilmesi, işin alınması ve işletmenin başlaması süreçleri ile devam ederken bu çalışma kapsamlarında bakım ve onarım aşamaları da yer alır. Şirketin ticari faaliyetleri açısından varlık yönetiminin uzmanların kontrolünde olması gerekir.

Şirketlerin yapacağı çalışmaların finansal boyutu ile ilgili olarak danışmanlık şirketlerinin önerilerine ihtiyaçları olabilmektedir. Danışmanlık firmaları piyasa analizlerinin yapılabilmesi açısından yeterli veriye sahip kuruluşlardır. Bunun yanında varlık yönetimi ile ilgili olan konular arasında üretim portföyünün kısa dönemli optimizasyonunun doğru bir şekilde yapılması yer alır.

Gün içi piyasaların değişimlerinin yakından takip edilmesi varlık yönetiminin önemli bir çalışma basamağıdır. Yan hizmetler piyasası da aktif olarak kullanılmalı ve santraller ile sistem işletmecilerinin koordinasyonu sağlanmalıdır. Ayrıca paydaşları ilgilendiren santral ve dengesizlik yönetim hizmetleri de yürütülmelidir.

Toptan enerji ticareti dahilinde enerji alış ve satış miktarlarının da sisteme girilmesi gerekirken bu değerlerin de takip edilmesi varlık yönetimini ilgilendiren aşamalardan biridir. Tüm bu çalışmaların şirketler açısından önemi bulunurken bu konuda danışmanlık alınması sayesinde firmaların işleri kolaylaşmaktadır.

Varlık yönetimi sayesinde enerji piyasalarına yatırım yapan şirketlerin piyasa analizleri konusunda da veri elde etmesi mümkün olur. Bu tür piyasa istatistikleri özel danışmanlık şirketlerinin hizmetleri arasında yer alır. Bu sebeple de yatırım yapan şirketlerin danışmanlık firmaları ile iş birliği içerisinde olmaları kendileri açısından yarar sağlar.