ACC Enerji & Danışmanlık

Dağıtım ve Perakende Satış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak bilinen EPDK düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak görev yapar. Bu kurum kamu tüzel kişiliğinin idari özerkliğine sahiptir. Enerji kaynaklarının yeterli, kaliteli, çevreyle uyumlu ve düşük maliyetli olarak tüketicilere sunulabilmesi için kurumun otoritesine ihtiyaç duyulur. Dağıtım ve Perakende Satış söz konusu olduğunda hukuka uygun olarak bu çalışmaların yapılması zorunludur.

Dağıtım özelleştirmelerinin yapılması fiyat oluşumu konusunda yeni yapılanmaları gündeme getirmiştir. Bu düzenlemelerin EPDK tarafından belirlenen koşulları sağlaması gerekmektedir. Perakende satış işlemlerinin dağıtım faaliyetlerinden ayrılması ise dağıtım şirketleri açısından ellerinde tuttukları yetkilerin sınırlanması anlamına gelmektedir.

Enerji piyasasının çeşitli ihtiyaçları söz konusu olurken EPDK özel hukuk hükümleri kapsamında faaliyetlerini yürütür. Mali açıdan güçlü ve istikrarlı bir enerji piyasasına duyulan ihtiyaca bağlı olarak çeşitli düzenlemelerin yanı sıra denetimlerin yapılması da zorunlu olabilmektedir.

Kurumun çalışmaları şeffaflık ilkesine dayandırılırken piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetim gerçekleştirme amaçlarına hizmet eder. Enerji piyasalarını ilgilendiren birçok konu olurken elektrik piyasalarında tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetleri kapsayan hak ve yükümlülükler gibi birçok işlemin gerçekleştirilebilmesi EPDK’nın çalışmaları kapsamında mümkün olur.

Dağıtımın yanı sıra perakende satışlar söz konusu olduğunda son kullanıcılara en etkin şekilde enerjinin ulaştırılması önemli bir çalışmadır. Bu çalışmanın istenilen koşullarda yapılabilmesi içinse şirketlerin uzman danışmanlardan destek alması çalışmanın niteliğini artırıcı bir özelliktir.

EPDK kapsamında dağıtım ve perakende satış işlemleri için yapılmış olan hukuki düzenlemelerin takip edilmesi gerekir. Firmaların güçlü ve güvenilir bir marka imajına sahip olabilmesi için profesyonel anlamda çalışma yapılması avantaj yaratan bir durumdur. Dağıtım ve perakende satış ayağında hizmet verecek firmanın sahip olduğu pazar payı oldukça önemlidir. Bu sebeplerle de danışmanlık şirketlerine önemli görevler yüklenir.