ACC Enerji & Danışmanlık

Lisans Başvurusu

Enerji piyasalarında yer alan şirketlerin bu tür yatırımlara girmeden önce bazı araştırma aşamalarını geçtikleri görülür. Bu çalışmaların ayağından biri de Lisans Başvurusu olmaktadır. Enerji piyasalarını denetlemenin yanı sıra düzenleme görevini de yerine getiren EPDK, Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu olarak bilinmektedir.

Lisans olarak tanımlanan uygulama tüzel kişiler için geçerli olur. Tüzel kişiler bu tür bir belgeye sahip olduklarında piyasalarda faaliyet gösterebilme hakkını elde ederler. Enerji piyasalarında şirketlerin lisans başvurusu yapacakları zaman danışmanlık firmalarından destek almaları doğru bir başvuru sürecini yönetebilmek açısından önem taşır.

EPDK tarafından belirlenen kriterlere bağlı olarak lisans alınarak yürütülebilecek faaliyetlerin tanımlanması söz konusudur. Üretimin yanı sıra iletim ve dağıtım süreçleri lisansa tabidir. Ayrıca perakende satış, piyasa işletimi, ithalat ve ihracat için de lisans alınması gerekir.

Elektrik enerjisine yönelik olarak enerji piyasasında faaliyet göstermeyi planlayan şirketlerin tüm faaliyetlere ilişkin olarak ayrı ayrı lisans alması gerekirken ayrıca faaliyet konularına göre de lisanslar çeşitlenir. EPDK tarafından verilecek lisanlar; üretim lisansı, organize sanayi bölgesi üretim lisansı, iletim lisansı, piyasa işletim lisansı, organize sanayi bölgesi dağıtım lisansı, dağıtım lisansı, tedarik lisansıdır.

Bu tür lisanslar verilirken belirli bir süreye istinaden hareket edilir. Lisansların en fazla 49 yıl süre ile verildiği görülürken üretim ve iletim lisansları için geçerli olan süre ise 10 yıldır.

Özel hukuk hükümleri kapsamına tabi olan tüzel kişilerin elektrik enerjisi alanında yatırım yapacakları zaman ilgili mevzuat hükümlerine tabi oldukları görülür. Bu sebeplerle de şirketlerin yatırım öncesinde hukuki açıdan ve mevzuatlara bağlı olarak da bilgi alması gerekir.

Bu görevi yerine getirmek üzere özel danışmanlık şirketleri görev yapar. Danışmanlık şirketleri enerji piyasalarına yönelik olarak veri analizlerine sahip olmaları nedeni ile profesyonel anlamda hizmet verirler. Bu sebeplerle de kendilerinden güvenle hizmet alınabileceği gibi yatırım yapmayı planlayan firmalar açısından yol gösterici olurlar.