ACC Enerji & Danışmanlık

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi söz konusu olduğunda tek başına projenin organizasyonundan bahsetmek yeterli olmamaktadır. Bu tür çalışmaların kapsamında doğru ve etkin enerji projelendirmenin yanı sıra tedarik yönetiminin de iyi ayarlanması gerekir. Bunun için de danışmanlık şirketlerinin öngörülerine ihtiyaç duyulur.

Proses tanımanın yanında bu konudaki tecrübelerin de proje yönetimi söz konusu olduğunda önemli hale geldiği görülmektedir. Sistemin doğru seçilmesi ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi oldukça önemlidir. Proje yönetimlerinin önemli bir ayağı da teknik danışmanlık kısmıdır.

Enerji sektörünü ilgilendiren çalışmalar sırasında proje yönetimine özel bir ilgi gösterilmesi gerekir. Finans gücünün analizinin yanında malzeme bulunabilirliği açısından da bu sürecin profesyonel bir bakış açısı ile yönetilmesi önem taşır.

Proje yönetiminden söz etmek gerektiğinde verimliliği artıracak çalışmaların ayrı bir yeri olmaktadır. Enerji verimliliğini artıracak çalışmalar sırasında uygulanmakta olan projelerin yeniden yapılandırılmasının yanında sıfırdan da proje geliştirme söz konusu olabilmektedir.

Enerji piyasalarında yatırımın başlangıcından projenin yürürlüğe sokulmasına değin geçecek olan sürecin uzman bir bakış açısı ile yönetilmesi şirket açısından avantajlı bir durumdur. Proje yönetiminde ihaleye girilmesinden sözleşmelerin imzalanması ve işletmenin başlatılmasına değin uzun bir süreçten söz etmek gerekir.

Proje kapsamında yer alan çalışmalar yalnızca işletme ile sınırlı kalmayıp bakım ve onarım aşamalarını da içerisine alan bir anlayışla hareket edilir. Bu sebeplerle de enerji sektörü açısından projelerin bir bütün olarak ele alınması zorunludur. Enerji piyasalarında büyük ölçekte sermaye yatırımına gerek duyulması projelendirme aşamalarının önemini artırmaktadır.

Bu tür çalışmalar yapılırken danışmanlık şirketlerinin varlığı daha da önemli hale gelmektedir. Piyasa şartlarının analiz edilmesi ve proje koşullarının değerlendirilebilmesi açısından danışmanlık şirketlerinin uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulur. Bu alanda deneyim sahibi profesyonellerle çalışıldığında ise doğru kararların altına imza atılması mümkün hale gelir.