ACC Enerji & Danışmanlık

Özelleştirme Danışmanlığı

Özelleştirme olarak tanımlanan çalışmalar yapılırken süreç yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Özelleştirme Danışmanlığı bu alanda ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda firmalara çalışmalar hakkında danışmanlık hizmeti verir. Enerji piyasalarında özelleştirme hizmetlerinin uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Bu tür çalışmaların yapılmasındaki amaç kamu kaynakları üzerindeki yükün hafifletilmesi olurken yerli ve yabancı yatırımcılar harekete geçirilmek istenir.

Enerji özelleştirmeleri söz konusu olduğunda Türkiye genelinde bu tür çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı görülmektedir. Enerji sektörü yerli sermayenin yanı sıra yabancı sermaye açısından da ticari bir alan olarak görülmektedir. Enerji söz konusu olduğunda tüketiciler bu hizmetleri ucuz, kaliteli ve kesintisiz olarak alabilmelidir.

Enerji kaynaklarının tüketicilere ulaştırılması sürecinde hizmet veren firmaların özelleştirme kapsamında kamuya faydalı olmaları maksadından hareket edilir. Enerjinin kamuya yeterli miktarda ve kamu menfaatleri göz önünde bulundurularak ulaştırılması amaçlanır.

Bunun yanı sıra tüm tüketicilerin kaliteli ve sürekli bir şekilde enerjiye erişim sağlaması bu hizmeti de ucuz bir şekilde alması gerekir. Enerjide özelleştirmenin amacı ise verimsiz olarak kabul edilen kurumların kamu bütçesine yük olmasının engellenmesidir. Özel sektörün devreye girdiği bu tür çalışmalar sırasında kamu menfaatleri öncelikli olarak ele alınır.

Elektrik enerjisi ile ilgili olarak gerçekleştirilecek özelleştirmelerde bu alandaki yatırımların büyüklüğü dikkat çekmektedir. Bu alanda yer alan kısıtlı kamu kaynaklarının zorlanmaması açısından çeşitli yöntemler kullanılır. Bu uygulamalar arasında yap, işlet, devret modeli ya da yap, işlet yöntemi bulunabilir. Bunun yanı sıra işletme hakkı devri veya otoprodüktör tarzı finansman ağırlıklı modeller tercih edilebilir.

Bu uygulamalar aracılığı ile özel sektörün enerji piyasalarına yönlendirilmesi sağlanırken çalışmalar yapılacağı zaman firmaların konu hakkında danışmanlık şirketlerinden bilgi alması kanunları ve mevzuatları doğru tahlil edebilmek açısından önem taşır.