ACC Enerji & Danışmanlık

Birleşme ve Devralmalar

Enerji yatırımlarını ilgilendiren birçok konu bulunur. Birleşme ve Devralmalar da bu çalışmalar arasında yer alır. Birleşme ve devralma işlemlerinin Türkiye piyasalarını belirli ölçülerde etkileme gücü bulunması nedeni ile hukuki bir değer taşıması zorunludur.

Enerji piyasasının Türkiye kalkınmasına olan katkısı göz önünde bulundurulduğunda hızlı bir büyümenin yanı sıra serbestleşmeden de söz etmek gerekir. Enerji piyasasında yapılan yatırımların kamu finansmanının yanı sıra özel sektöre de açılmış olması piyasada rekabet koşullarını oluşturduğundan hukuki bir takım düzenlemelerin de yapılması gerekli olmaktadır.

Bu tür işlemlerin hukuki bir statü kazanabilmesinin yolu ise Rekabet Kurumu’ndan izin alınmasıdır. Rekabet Kurumu bu tür işlemler sırasında piyasadaki mevcut şartları değerlendirirken rekabet koşullarını da analiz eder. Bu analizleri yapabilmek için Rekabet Kurumu ilgili piyasaların yanı sıra birleşme ve devralma işlemini gerçekleştiren teşebbüslerle ilgili olarak da bilgi toplar.

Rekabet Kurumu’nun yaptığı çalışmalar arasında ayrıca Türkiye’deki birleşme ve devralmalara ilişkin olarak istatistiklere yararı olması açısından verileri kamuoyu ile de paylaşılması da yer alır. Birleşme ve Devralma Görünüm Raporları olarak hazırlanan bu veriler kamuoyunun bilgisine sunulur.

Bu raporların içeriğine bakıldığında ise sektörel açıdan işlem sayılarının yanı sıra işlem değerleri ve yatırımcı profilleri de görülür. Buna ilaveten özelleştirmelere yönelik istatistikler de raporlarda bulunur. Raporların 6 aylık sürelerde yayınlanması söz konusudur.

Birleşme ve devralma raporları hazırlanırken bu çalışmaları özel sektörde faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri de yapar. Birleşme ve devralma işlemi tanımlanmak istendiğinde iki veya daha fazla teşebbüsün tamamı ya da bir kısmı için bu durum geçerli olabilir. EPDK kapsamında piyasada faaliyet gösteren tüzel kişiler için bazı işlemlerin EPDK’nın izni alınarak yapılması gerekirken bu tür çalışmalar için danışmanlık şirketlerinden destek alınması çalışmaları hızlandırıcı nitelik taşır.