ACC Enerji & Danışmanlık

Enerji Mevzuatı ve Regülasyon

Enerji piyasalarına yönelik olarak mevzuatların düzenlenmesi EPDK adı verilen Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu tarafından yapılmaktadır. Bu konuda bir çalışma yapılacağı zaman mevzuatların yanı sıra kurum kararlarının da dikkate alınması gerekir. Enerji Mevzuatı ve Regülasyon enerji şirketleri açısından takip edilmesi gereken konular arasında yer alır.

 

Mevzuatların yanı sıra idari ve hukuki süreçlerin yakın takibi gerekli olurken enerji piyasalarında yer alan şirketler açısından danışmanlık alınması çalışmaları kolaylaştırıcı nitelik taşır. Enerji mevzuatını ilgilendiren konular arasında üretim şirketleri için lisans ve ön lisans süreçleri bulunur. Bu süreçler danışmanlık şirketlerinin başarılı çalışmaları ile takip edilebilmektedir.

Bunun yanı sıra dağıtım şirketlerini de ilgilendiren mevzuatların varlığı dikkat çeker. Dağıtım şirketleri açısından tarife metodolojisinin dikkate alınması zorunludur. Şirketlerin birleşme veya devralma işlemleri söz konusu olduğunda hukuka uygunluğun yanı sıra mevzuatların da yakın takibi gerekir.

EPDK çeşitli yükümlülükleri belirleyen taraf olurken enerji piyasalarının denetlenmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır. EPDK özel hukuk hükümlerine tabi bir kurumdur. Kurumun çalışmaları bu hukuk kapsamında belirlenirken ayrıca şirketlerin uygulamakla yükümlü oldukları mevzuatlar da bulunur.

Enerji piyasalarında istikrarın yanı sıra mali açıdan güçlü bir yapılanmanın olması istenen bir durumdur. EPDK düzenlemelerin yanı sıra denetlemeleri de yaparak bu yöndeki çalışmalara katkı sunar. Kurum faaliyetlerini şeffaflık ilkesini baz alarak sürdürür.

Danışmanlık firmaları ile çalışıldığında enerji piyasalarına ilişkin güncel gelişmelerin yakından takip edilmesi kolaylaşır. Mevzuatların ve hukuki süreçlerin doğru anlaşılabilmesi açısından danışmanlık hizmeti alınması faaliyetleri kolaylaştırıcı yönde olur.

Danışmanlık firmaları aracılığı ile alınabilecek hizmetler çeşitli olurken süreç takiplerinin yanı sıra güvenilir çalışmalarla enerji şirketlerine kılavuzluk yapılır. Enerji piyasalarında ihtiyaç duyulan bu tür hizmetler firmalar açısından tercih edilen çalışmalar arasında yer almaktadır.