Kurulum & Devralma

Enerji piyasalarında şirketlerin birçok ihtiyaçları ortaya çıkabilmektedir. Bu tür gereksinimler arasında Kurulum & Devralma aşaması da ayrıca ele alınması gerekenler arasında yer alır. Enerji piyasasına yatırım yapılacağı zaman şirketlerin bazı konularda danışmanlık hizmetleri alması gerekebilmektedir.

Lisans Başvurusu

Enerji piyasalarında yer alan şirketlerin bu tür yatırımlara girmeden önce bazı araştırma aşamalarını geçtikleri görülür. Bu çalışmaların ayağından biri de Lisans Başvurusu olmaktadır. Enerji piyasalarını denetlemenin yanı sıra düzenleme görevini de yerine getiren EPDK, Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu olarak bilinmektedir.

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi söz konusu olduğunda tek başına projenin organizasyonundan bahsetmek yeterli olmamaktadır. Bu tür çalışmaların kapsamında doğru ve etkin enerji projelendirmenin yanı sıra tedarik yönetiminin de iyi ayarlanması gerekir. Bunun için de danışmanlık şirketlerinin öngörülerine ihtiyaç duyulur.

Dağıtım ve Perakende Satış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak bilinen EPDK düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak görev yapar. Bu kurum kamu tüzel kişiliğinin idari özerkliğine sahiptir. Enerji kaynaklarının yeterli, kaliteli, çevreyle uyumlu ve düşük maliyetli olarak tüketicilere sunulabilmesi için kurumun otoritesine ihtiyaç duyulur. Dağıtım ve Perakende Satış söz konusu olduğunda hukuka uygun olarak bu çalışmaların yapılması zorunludur.

Özelleştirme Danışmanlığı

Özelleştirme olarak tanımlanan çalışmalar yapılırken süreç yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Özelleştirme Danışmanlığı bu alanda ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda firmalara çalışmalar hakkında danışmanlık hizmeti verir. Enerji piyasalarında özelleştirme hizmetlerinin uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Bu tür çalışmaların yapılmasındaki amaç kamu kaynakları üzerindeki yükün hafifletilmesi olurken yerli ve yabancı yatırımcılar harekete geçirilmek istenir.

Halka Arz Stratejisi

Enerji piyasaları açısından Halka Arz Stratejisi önemli bir çalışma süreci olurken dağıtım ve perakendeci firmalar açısından bu faaliyetler önem arz etmektedir. Güçlü yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıları da çeken bu tür çalışmalar şirketlere olan ilgiyi ve güveni de göstermektedir. Şirketlerin bu tür işlemler sırasında kendilerine özgü yöntemlerinin olması işleyişin bir parçasıdır.

Birleşme ve Devralmalar

Enerji yatırımlarını ilgilendiren birçok konu bulunur. Birleşme ve Devralmalar da bu çalışmalar arasında yer alır. Birleşme ve devralma işlemlerinin Türkiye piyasalarını belirli ölçülerde etkileme gücü bulunması nedeni ile hukuki bir değer taşıması zorunludur.

Enerji Mevzuatı ve Regülasyon

Enerji piyasalarına yönelik olarak mevzuatların düzenlenmesi EPDK adı verilen Enerji Piyasaları Denetleme Kurumu tarafından yapılmaktadır. Bu konuda bir çalışma yapılacağı zaman mevzuatların yanı sıra kurum kararlarının da dikkate alınması gerekir. Enerji Mevzuatı ve Regülasyon enerji şirketleri açısından takip edilmesi gereken konular arasında yer alır.

Varlık Yönetimi

Enerji piyasasında yer alan şirketler açısından Varlık Yönetimi söz konusu olduğunda deneyimli ekiplere gerek duyulur. Enerji yatırımları santrallerin yanında dağıtım şebekeleri üzerinden de yapılabilmektedir. Yatırım öncesinde piyasa analizlerinin daha da önemli hale geldiği görülür.